PRACUJEMY 
dla Ciebie!

Organizujemy z zaangażowaniem i pasją zlecane przez Państwa konferencje, imprezy integracyjne oraz różnego rodzaju spotkania.

PROPOZYCJA DLA FIRM :

Pakiet Platynowego Sponsora

• prawo do przeprowadzenia sesji sponsorowanej w czasie trwania spotkania (honorarium wykładowcy po stronie sponsora)

• ustawienia stoiska promocyjnego w obiekcie konferencyjnym

• 30 miejsc dla uczestników

• 5 identyfikatorów dla przedstawicieli

• publikację logo Sponsora :

– na identyfikatorach uczestników

– w programie spotkania

– na dyplomach

Pakiet Partnera Konferencji

• tytuł Partnera Konferencji

• ustawienia stoiska promocyjnego w obiekcie konferencyjnym

• publikację logo Sponsora :

– na identyfikatorach uczestników

– w programie spotkania

– na dyplomach

• 5 miejsc dla uczestników

• 3 identyfikatorów dla przedstawicieli


Inne formy współpracy :

Organizacja sesji satelitarnej (30 min.) :

• Informacja o sesji zawarta w programie konferencji

• Logo firmy w programie przy sesji

• Pełne wyposażanie audiowizualne + obsługa

• Slajd reklamowy wyświetlany przed rozpoczęciem sesji

• Honorarium wykładowcy po stronie sponsora

Wystawca :

• powierzchnia wystawiennicza 6 m2 

• 3 zaproszenia dla przedstawicieli Wystawcy (pełen pakiet rejestracyjny)