DANE UCZESTNIKA
     
imię i nazwisko  
     
tytuł/stopień naukowy  
     
reprezentowana uczelnia/wydział/jednostka  
     
adres uczelni  
     
adres do korespondencji  
(jeśli jest inny niż adres uczelni)    
     
telefon kontaktowy  
     
adres e-mail  
    - pole wymagane -
     
OPŁATA KONFERENCYJNA
 
Opłata konferencyjna wynosi:
do 31 stycznia 2018 r. – 350 zł
od 1 lutego 2018 r – 400 zł
 
 
Cena zawierają podatek VAT
 
W ramach opłaty uczestnikom zapewniamy :
 
Udział w wykładach
Szczegółowy program
Inne materiały kongresowe
Certyfikat uczestnictwa
Przerwy kawowe
Obiad
Kolacja
 
Nie zawiera kosztów noclegu.
 
Dokonanie tej wpłaty jest potwierdzeniem Państwa udziału w konferencji.
 
Opłatę za uczestnictwo prosimy wpłacać do dnia 10 marca 2018  na konto :
 
„Satysfakcja” Emilia Krajewska
ING Bank Śląski SA : 32 1050 1461 1000 0090 9924 9444
Tytuł przelewu: OPŁATA KONFERENCYJNA 16-17.03.2018 ŁÓDŹ
 
DANE DO FAKTURY VAT
 
PRZYPOMINAMY, ŻE FAKTURA MOŻE BYĆ WYSTAWIONA TYLKO NA OSOBĘ/INSTYTUCJĘ DOKONUJĄCĄ WPŁATY NA KONTO!
 
nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura  
     
ulica  
     
kod pocztowy, miejscowość  
     
NIP  
     
adres, pod który ma być ewentualnie wysłana faktura  
     
Współorganizator konferencji Firma Visau Multimedia