DANE UCZESTNIKA
     
imię i nazwisko  
     
tytuł/stopień naukowy  
     
reprezentowana uczelnia/wydział/jednostka  
     
adres uczelni  
     
adres do korespondencji  
(jeśli jest inny niż adres uczelni)    
     
telefon kontaktowy  
     
adres e-mail  
    - pole wymagane -
     
OPŁATA KONFERENCYJNA
 
Opłata konferencyjna wynosi:
do 31 stycznia 2019 r. – 350 zł
do 18 lutego 2019 r. – 400 zł
 
 
Cena nie zawierają podatek VAT
 
W ramach opłaty uczestnikom zapewniamy :
 
Udział w wykładach
Szczegółowy program
Inne materiały kongresowe
Certyfikat uczestnictwa
Przerwy kawowe
Obiad
Kolacja
 
Nie zawiera kosztów noclegu.
 
Dokonanie tej wpłaty jest potwierdzeniem Państwa udziału w konferencji.
 
Opłatę za uczestnictwo prosimy wpłacać do dnia 20 lutego 2019  na konto :
 
„Satysfakcja” Emilia Krajewska
ING Bank Śląski SA : 32 1050 1461 1000 0090 9924 9444
Tytuł przelewu: OPŁATA KONFERENCYJNA 22-23.02.20189 ŁÓDŹ
 
DANE DO FAKTURY VAT
 
PRZYPOMINAMY, ŻE FAKTURA MOŻE BYĆ WYSTAWIONA TYLKO NA OSOBĘ/INSTYTUCJĘ DOKONUJĄCĄ WPŁATY NA KONTO!
 
nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura  
     
ulica  
     
kod pocztowy, miejscowość  
     
NIP  
     
adres, pod który ma być ewentualnie wysłana faktura